SC IGUT SRL
str. M Kogalniceanu nr.11, birou nr.1, bloc C1 III 1, et.3 Romania - Brasov 500090 | tel.mobil. 0747 757 762, tel/fax.+40 268 475207

SITE IN CONSTRUCTIE.


echipa IGUT


hidro-edilitarSocietatea S.C. IGUT S.R.L. Braşov a fost înfiinţată în martie 1991, ca societate mixtă româno-germană cu capital privat.

Denumirea societăţii provine de la Internationale Gesellschaft für Umwelt und Technik, în traducere Societate comercială internaţională pentru protecţia mediului înconjurător.

Obiectul de activitate al societăţii, îl constituie:

● Enginneering - activitate tehnică de cercetare, proiectare, organizare şi conducere a proceselor tehnologice şi de desfacere - pentru producerea energiei, reducerea emisiilor de factori poluanţi ai mediului înconjurator, readucerea în parametrii normali ai mediului, gospodărirea apelor

● Activităţi în domeniul construcţiei de drumuri, poduri şi şosele construcţii civile si industriale (subterane si supraterane), construcţii industriale specifice protecţiei mediului înconjurator.

● Consultanţă, planificare, concepţie şi fabricaţie tehnică în domeniu.

Competenţa tehnică a societăţii este dovedită de elaborarea studiilor şi proiectelor a numeroase lucrări din domeniul hidro-edilitar, cum ar fi: alimentări cu apa şi staţii de tratare în vederea potabilizării, reţele de distribuţie, canalizări şi staţii de epurare de capacităţi diferite şi destinate prelucrării apelor uzate din diverse provenienţe, staţii de pompare, diverse alte construcţii şi instalaţii accesorii necesare bunei funcţionări a lucrărilor proiectate.


Contact SC IGUT SRL


Adresa: str. M Kogalniceanu nr.11, birou nr.1, bloc C1 III 1, et.3 Romania - Brasov 500090

Telefon: mobil. 0747 757 762, tel/fax.+40 268 475207
Email: office@igut.ro